Produkter

 • Flamelink 250

  Flammehemmet kabelskjøtekonsept for kabeltype RFOU 250V.

 • Flamelink 0,6/1

  Flammehemmet kabelskjøtekonsept for kabeltype RFOU 0,6/1 kV.

 • Flamelink 6-20

  Flammehemmet kabelskjøtekonsept for kabeltype RFOU, 6-20 kV.

 • Flamelink 36

  Flammehemmet kabelskjøtekonsept for kabeltype SRFOU 36 kV, 1-leder.

 • Flamelink P15 UX

  Flammehemmet skjøt for isolert jordleder med halogenfri isolasjon.

 • Firelink 250 BFOU

  Brannsikkert kabelskjøtekonsept for kabeltype BFOU 250V.

 • Firelink 0,6/1 BFOU

  Brannsikkert kabelskjøtekonsept for kabeltype BFOU 0,6/1kV.

 • Firelink 12 CS

  Brannsikkert
  Kabelskjøtekonsept for kabeltype RFOU-FR 12kV. Favuseal brannbarriere.

 • Montasjepasta

  Montasjepasta til bruk i installasjon av skjøter, endeavslutninger
  og skjermede kontakter.