Produkter

  • Petrolink 0,6-1

    Kabelskjøtekonsept for kabeltype TFLP 0,6-1 kV.

  • Petrolink 12-24-36

    Kabelskjøter for kabeltype TSLP/TFLP 12-24-36 kV.

  • Kabelskjøter

    Kontakt ProCab AS for bestilling av andre skjøter for Prosess Olje & Gass.