Strippeverktøy

  • Strippeverktøy

    HB6. Strippeverktøy for isolerte kabler.