130kN Bakker

  • 130kN Bakker

    Bakker til 130kN pressverktøy (B1300/B1350/HT131/RHU131).