130kN Bakker HSP

  • 130kN Bakker HSP

    Utvalgstabell for pressbakker, høyspenning, Cu-ledere.