130kN Bakker Al

  • 130kN Bakker Al

    Utvalgstabell for pressbakker, 130kN, for Al-ledere.