Mekaniske skjøtehylser

  • Mekaniske skjøtehylser

    Mek. skjøtehylser, 1kV, type Nexans (GPH).