Link m/skruhylser

  • Link m/skruhylser

    Skjøtemuffer av krympeplast for 1 kV plastisolert og papirisolert kabel.