Kutteverktøy

  • Kutteverktøy

    HT-TC041N. Hydraulisk kutteverktøy for kobber, al. m.m. Maks dia. 45mm.