Kutteverktøy

  • Kutteverktøy

    HT-TC026Y, for kobber, al. , telekabler, maks dia. 25mm.