Hydraulisk kabelkutter

  • Hydraulisk kabelkutter

    B35M-TFC. Hydraulisk, batteridrevet kutteverktøy og presshode.