Kutteverktøy

  • Kutteverktøy

    TC0851. Kobber, aluminium og telekabler. Maks dia. 85mm.