Kutteverktøy

  • Kutteverktøy

    B-TC250ND. For profilerte kontaktledninger. Maks dia. 25mm.