Hydraulisk kuttehode

  • Hydraulisk kuttehode

    TC025. Arbeidstrykk på maks. 700 bar.