Hydraulisk kuttehode

  • Hydraulisk kuttehode

    TC085.  Arbeidstrykk på maks. 700 bar.