Flamelink P15 UX

  • Flamelink P15 UX

    Flammehemmet skjøt for isolert jordleder med halogenfri isolasjon.