Firelink 12-CS

  • Firelink 12-CS

    Brannsikkert
    Kabelskjøtekonsept for kabeltype RFOU-FR 12kV. Favuseal brannbarriere.