Firelink 0,6/1 BFSI-EMC

  • Firelink 0,6/1 BFSI-EMC

    Type BFSI-EMC. Firelink kabelskjøtekonsept, 0,6/1 kV.