Firelink 0,6/1 BFXI

  • Firelink 0,6/1 BFXI

    Type BFXI. Firelink kabelskjøtekonsept, 0,6/1 kV, kabel uten skjerm.