Emperor ER

  • Emperor ER

    Klammer som tåler høyeste nivåer av kortslutning for 3×1-leder kabel.