CC off. 3-leder

  • CC off. 3-leder

    Skjermet T-kontakt, 12 og 24kV, 3-leder offshore. CB tilkobling.