CC off. 1-leder

  • CC off. 1-leder

    Skjermet T-kontakt, 12 og 24kV, 1-leder offshore. CB  tilkobling.