CB off. 1-leder

  • CB off. 1-leder

    Skjermet endeavslutning for 1-leder offshore kabel.