50kN Bakke

  • 50kN Bakke

    Bakker til 50kN pressverktøy (B500/B500ND/HT51).