24GTS1

  • 24GTS1

    Basisprodukt. Nexans varmkrymp skjøt for 24kV Pex-isolert, 1-leder. Med eller uten Sicon skjøtehylser.